Privacyverklaring De Recht Dressage Center

Privacy- En Cookieverklaring De Recht Dressage Center

De website www.derechtdressagecenter.nl (“Website”) wordt aan jou aangeboden door De Recht Dressage Center. Bij het gebruikmaken van onze Website en de diensten die wij aan jou kunnen leveren via de Website worden op bepaalde moment verschillende persoonsgegevens van jou verwerkt. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij jou over wijze waarop dit gebeurt. Omdat wij zorgvuldige omgang van persoonsgegevens belangrijk vinden, worden jouw gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring.


WORDT DEZE VERKLARING WELEENS GEWIJZIGD?

Deze verklaring kan in de loop van tijd worden gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat onze werkwijze veranderd is of omdat we nieuwe diensten aanbieden. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 augustus 2020. Wat staat er allemaal in deze verklaring? In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit:
 • welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom;
 • op basis van welke “wettelijke grondslag” wij dit doen;
 • voor hoelang wij de gegevens verwerken;
 • of jouw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven;
 • welke rechten jij allemaal hebt.

OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen verwerken wij uitsluitend op een (of een combinatie) van de volgende wettelijke grondslagen, namelijk:
 • als dat nodig is om een overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren (bijvoorbeeld als je een Instructiefilm hebt gekocht);
 • als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld als je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief);
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking (bijvoorbeeld als wij middels cookies pseudonieme statistieken van onze website bijhouden);
 • als wij een wettelijke plicht daartoe hebben (zo zijn wij verplicht bepaalde delen van onze klantenadministratie voor de belastingdienst te bewaren).

WANNEER EN WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Klantenservice en feedback Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de mail, telefonisch of via het contactformulier op onze Website. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens, en/of de gebruikersnaam van jouw Account. Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback. De gegevens die wij via het contact met jou verwerken bewaren wij in ieder geval zolang als nodig is voor de afhandeling van het contact en tot maximaal één jaar na afhandeling ervan. Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: uitvoering van de overeenkomst. Gebruik van cookies op onze Website Op onze Website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze Website gebruiken we cookies om:
 • functionaliteiten van de Website te laten werken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de Website te verbeteren (analytische cookies);
 • eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken zodat je content van onze Website kan delen via jouw social media account (social media cookies);
 • jouw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies).
Voor het gebruik van bepaalde cookies vragen wij vooraf om toestemming, middels een cookiebanner op de Website. Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we de dienst die we hiervoor gebruiken privacyvriendelijk hebben ingesteld (zoals bijvoorbeeld Google Analytics). In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. De cookies die wij gebruiken zijn opgenomen in de tabel onderaan deze verklaring.


HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De maatregelen die wij onder andere hebben genomen zijn:
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • Toegang tot jouw account wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

WELKE DERDE PARTIJEN VERWERKEN JOUW GEGEVENS?

Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten  afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:
 • ICT dienstverleners (zoals onze hostingprovider);
 • E-mail dienstverleners.

WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT JOUW GEGEVENS?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Als gebruiker van onze Website heb je in de meeste gevallen het recht om:
 • in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
 • jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn;
 • verouderde gegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.
Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens De Recht Dressage Center Nieuwe Veenweg 8 9561 TS Ter Apel E-mailadres: info@derechtdressagecenter.nl